Sveiki, aš- mokytoja Inga.

Kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

2017- 2018 M.M.

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas

 

Data

Dienų skaičius

Valandų skaičius

Pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas

 
 

„Dr. Austėja Landsbergienė kalbina Z kartą“

2017-10-24

1

4

PD Nr.23268

VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT“

 

„Kūrybiškas metodinių priemonių pritaikymas ikimokyklinukų veikloje“

2017-10-24

1

4

Nr.(1.32.) V10-312

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

 

„Vaikų pykčio priepuoliai ir klasės valdymas: kaip nenuleisti rankų ir dirbti be streso“

2017-10-25

1

4

Nr. PK9-1535

Lietuvos edukologijos universitetas

 

„Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“

2017-11-6-17

4

20

Nr.7385

VŠĮ „Švietimo tinklas“

 

E. Karmazos paskaita  „Taisyklės ir ribos besimokantiems. Nuo mokymų iki susitarimo“

 

 

2017-12-08

1

6

A-1731

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui

 

„Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“

2017-12-12

2

16

Nr. KT-3658

UPC

 

Konferencija „LearnRD“

2018-04-16

1

6

-

 

 

„Matematika paprastai ir

suprantamai“,

2018-06-07

1

6

Nr. (1.32.) V10 – 707

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

 

2016 M.

2016-04-12 Konferencijos LearnED 2016 pranešimai.

2016-01-25„Samsung Mokykla ateičiai“ 2015/2016 metų finale buvome pakviesti, kaip buvę absolventai dalyvauti ir stebėti kitų mokyklų skaitmeninių strategijų pristatymus.

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas

 

Data

Valandų skaičius

Pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas

 
 

,,Paauglystės grimasos”

2016-02-03

6

M-6010

 

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

„Vaiko kompetencijų ugdymas pasitelkiant žaidimus“

 

2016-02-18

6

M-6183

 

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

„Plungės specialiojo ugdymo centro infrastruktūra“

 

2016-03-22

 

6

Nr.976

 

Plungės suaugusiųjų

švietimo centras

 

Konferencija „LearnED“

2016-04-12

 

8

 

PKG-2016-0277

VŠĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“ akredituota UPC

 

„Žaidimų programavimas“

2016-10-31

12

Nr.NV-13-6NSIE3jIpU

Asociacija „Langas į ateitį“

 

„Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema VIP“

2016-11-02

6

M -7454

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

Konferencija Vilniuje

K-12 Forumas- Galia veikti.

2016-11-03

8

Nr. 100001203

Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras

 

„Edukaciniai XXI a. vaikų žaidimai ir svajonės“

2016-11-07

6

M-7653

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

,, Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“

2016-11-08

6

M -7722

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

„Pirmokų psichosocialinės adaptacijos gerinimas pasitelkiant fizinį aktyvumą“

2016-11-16

6

M -7785

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

„Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“

2016-11-07/2016-11-18

20

Nr.7385

VŠĮ

„Švietimo tinklas“

 

Paroda „Mokykla 2016“

2016-11-26

6

K7-1602

UPC

 

„Moderni mokykla 2016, Kaunas“.

 

2016-04-18

5

V7-291(1.17)

UPC

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMOSI LENTELĖ

2015 METAI

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas

 

Data

Valandų skaičius

Pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas

 
 

„Samsung mokykla ateičiai“ tęstinė skaitmeninių mokymų programa.

2015-01-26

64

SMA-069

Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius

 

„Darbas su vaikų grupe“

 

2015-02-09

6

M-3739

PMMC

 

Pranešimas „Patirtis, kuri mus vienija“ konferencijoje  „Bendradarbiaujančio ryšio svarba vaiko gerovei“.

2015-02-09

 

Nr.9.

PMMC

 

Konkursas „Tau, Mamyte“

2015-05-18

 

Nr.4.4-216

Rokiško rajono savivaldybės švietimo centras

 

Paroda „Atverk savo širdį“

2015-05-19

 

Nr.233.

PMMC

 

Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“

2015-06-10

40

Nr.22324

Klaipėdos rajono švietimo centras

 

Seminaras-edukacinė išvyka „Pedagogų perdegimo sindromas-kas tai? Kaip mokytojams jo išvengti?

2015-06-19

6

Nr.55540

Jurbarko švietimo centras

 

„Samsung mokykla ateičiai“ Baltijos šalių mokytojų susitikimas

2015-08-18

 

 

Latvia, Ligatne

 

„Naujoji Z karta: kitoks mokymasis ir pedagoginis bendradarbiavimas“

2015-08-27

6

M-4465

PMMC

 

„Vaiko pažangos vertinimas ir ugdymo turinio planavimas naudojantis pasiekimo aprašu“

 

2015-

09-10

 

6

 

M-4687

 

PMMC

 

Kursai „Lietuvių kalbos kultūra“

2015-10-23

22

Nr.58-51303

Klaipėdos tęstinių studijų institutas

 

Forumas K-12

2015-11-03

 

 

Kaunas

 

Paroda „Mokykla 2015“

2015-11-07

 

 

Vilnius

 

Vestas seminaras „Žvilgsnis į skaitmeninius pokyčius“

2015-11-05

6

Nr.287.

PMMC

 

2015 Europos metai vystymuisi: informacijos sklaida

2015-11-26

2

Nr. EMV-2015-107

Lygių galimybių plėtros centras

 

„Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“

2015-12-10

6

M-5681

PMMC

   

     

2015-11-08 Paroda MOKYKLA 2015. Labai džiaugiuosi, kad parodoje turėjo galimybę dalyvauti ir mūsų mokyklos mokiniai. Vaikams tai buvo didžiulė patirtis :)

2015-11-05 SEMINARAS RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖMS „Žvilgsnis į skaitmeninius pokyčius“.

(I.Eičienė ir N. Juščiuvienė)

2015-08-20 LATVIJOJE, BALTIJOS ŠALIŲ MOKYTOJŲ SUSITIKIME

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMOSI LENTELĖ

2014 metai

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas

 

Data

Valandų skaičius

Pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas

 
 

 

Seminaras:,,Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“

 

 

2014-01-15

 

 

6

 

M-1932

 

PMMC

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo tobulinimosi programa:

,,Šventės, renginiai, scenarijai“

,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų meninė kompetencija: kompozicijos kūrimas iš balto šlapio popieriaus“

 

 

 

 

 

 

2014-02-06

 

2014-05-09

 

 

 

 

12

 

M-2771

 

PMMC

 

 

 

Teorinė praktinė tėvų – mokinių-mokytojų konferencija-seminaras ,,Aš –šeima-mokykla“

 

 

2014-04-11

 

 

6

 

M-2698

 

PMMC

 

 

 

Seminaras: ,,Kūrybiškumui palanki aplinka-mokinių ugdymosi sėkmės prielaida

 

 

2014-04-14

 

4

 

K5-23229

Ugdymo plėtotės centras

Projektas VPI-2.2-ŠMM-02-V-02-033

,,Pradinio ugdymo tobulinimas“

 

 

Seminaras:,,Pilietinės kompetencijos pagrindai mokykloje“

 

 

2014-04-17

 

 

6

 

M-2883

 

PMMC

 

 

Seminaras:,,Priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas OPA-PA

 

2014-06-10

6

M-2902

PMMC

 

 

Priešmokyklinio ugdymo tobulinimosi programa, skirta priešmokyklinėje grupėje dirbantiems pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją turintiems pedagogams.

 

 

Nuo 2014-04-24 iki

2014-06-13

42

58-47614

Klaipėdos universitetas, tęstinių studijų institutas

 

Konferencija: ,,Pradinio ugdymo tobulinimas”

2014-10-06

8

 

Ugdymo plėtotės centras

Projektas VPI-2.2-ŠMM-02-V-02-033

,,Pradinio ugdymo tobulinimas“

 

Seminaras:,, Mokinių mokymosi veiklos stebėsena,  pažangos į(si)vertinimas, pagalbos mokantis teikimas"

 

2014-10-29

6

M-3033

PMMC

 

 

Atviras nuotolinis kursas:"Informacinės technologijos” 

 

Nuo 2014-10 21 iki 2014-12-18

48

 

Kauno technologijos universietas

 

,,Samsung mokykla ateičiai” projekto mokymai:

1 modulis

 

Neakivaizdinė pamoka

 

2 modulis

 

Neakivaizdinė pamoka

 

3 modulis

 

Neakivaizdinė pamoka

 

4 modulis

 

Neakivaizdinė pamoka

 

 

 

 

 

2014-08-28

2014-10-02

2014-10-13

2014-10-30

2014-11-10

2014-11-27

2014-12-08

2014-12-19

 

 

 

8

 

1

 

8

 

1

 

8

 

1

 

8

 

1

 

,,Samsung mokykla ateičiai” projektas

 

2013 metai

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas

 

Data

Valandų skaičius

Pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas

Seminaras ,,Ugdymo projektų vieta šiuolaikinėje pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas BP kontekste“

2013-01-03

8 val.

Nr.L-835

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Seminaras ,,Piešinio analizė, kaip būdas pažinti vaiką

2013-03-26

 

6 val.

 

M-537

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programa:

Seminarai ,,Priešmokyklinio ugdymo ypatumai“

,,Kūrybiškumo ugdymas vaikų vaidyboje“

 

2013-02-25

 

2013-05-20

 

6 val.

 

6val.

 

M-1017

 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

 

Tarptautinė programa

,,Zipio draugai“

2013-05-24

52 val.

Nr.5ESF5-243/2864

VŠĮ „Vaiko labui“

Seminaras „Lyderystė pradiniame ugdyme: naujai apibrėžtas mokytojo-lyderio vaidmuo“

 

 

2013-10-29

 

4 val.

 

K5-19451

Ugdymo plėtotės centras

Projektas VPI-2.2-ŠMM-02-V-02-033

,,Pradinio ugdymo tobulinimas“

Seminaras „Vaikų mokymas spręsti konfliktus pagal M.B.Rosenbergo komunikacijos modelį“

2013-11-15

6 val.

M-1559

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Seminaras „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“

2013-11-19

6 val.

M-1606

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Seminaras „Mokykla-besimokanti bendruomenė“

 

2013-12-03

4 val.

 

K5-20209

Ugdymo plėtotės centras

Projektas VPI-2.2-ŠMM-02-V-02-033

,,Pradinio ugdymo tobulinimas“

Seminaras „Lyderystė pradiniame ugdyme: naujai apibrėžtas mokytojo-lyderio vaidmuo“

 

2013-12-10

2013-12-11

16 val.

K5-20479

Ugdymo plėtotės centras

Projektas VPI-2.2-ŠMM-02-V-02-033

,,Pradinio ugdymo tobulinimas“

Dalyvavimas konkursuose, parodose

Respublikinis fotokonkursas-paroda

,,Vaikai gamtoje‘

2013-05-21

Nominacija

,,Už kūrybinius ieškojimus“

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

Vaikų piešinių konkursas

,,Vaikų Velykėlės 2013“

Kovo mėn.

Visi vaikai apdovanoti

Vytauto V. Landsbergio diskais

Konkursą organizuoja „Naisių vasaros“ projektų mecenatas ir sumanytojas

 Ramūnas Karbauskis

 

Vaikų piešinių konkursas „Gandrus pasitinkant“

 

Balandžio men.

Vaikai apdovanoti knygutėmis

Konkursą organizuoja „Naisių vasaros“ projektų mecenatas ir sumanytojas

 Ramūnas Karbauskis

 

2012 metai

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas

 

Data

Valandų skaičius

Pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas

Seminaras „Mokinių kompetencijų ugdymo patirtis. Refleksija“

 

2012-02-09

 

 

6 val.

 

K5-11029

 

Ugdymo plėtotės centras

Seminaras,, Scenografijos panaudojimas pamokoje ir popamokinėje veikloje

 

2012-02-24

 

 

6 val.

 

 

J-9687

 

 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Seminaras „Specialusis ugdymas ir (ar) švietimo pagalba bendrojo lavinimo mokykloje“

 

2012-02-29

 

 

 

6 val.

 

 

 

J- 9775

 

 

 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

Konferencija „Veiklos kokybės įsivertinimo reikšmė mokyklos pokyčiams“

 

2012-04-03

 

6 val.

 

Nr.69

 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Seminaras „Įtaigus kalbėjimas. Geroji manipuliacija ir vaikų psichologinių žaidimų demaskavimas“

 

2012-04-05

 

6 val.

 

J-9967

 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

 

Seminaras „Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas“

 

2012-04-14

 

6 val.

 

 

K-3a

 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Seminaras „Kūrybinio mąstymo lavinimas taikant Edward de Bono  „Šešių kepuraičių“ metodą“

 

2012-11-13

2012-11-15

 

12 val.

 

3923

 

Panevėžio rajono pedagogų švietimo centras

Seminaras

„IKT taikymas pradiniame ugdyme“

 

2012-11-21

 

6 val.

 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

Dalyvavimas konkursuose, parodose

Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „IŠGIRSTI PAČIĄ SLAPČIAUSIĄ GAMTOS KALBĄ “

kovo men.

Konkursą organizuoja

Panevėžio gamtos mokykla

 

Piešinių konkursas „Aš padedu gamtai“ (ekologinė iniciatyva „Eko drąsa“!)

 

kovo- balandžio men.

Konkursą organizuoja

VšĮ „Žaliasis taškas“, Asociacija EEPA ir VšĮ „Drąsinkime ateitį“

Foto konkursas

„Priešmokyklinukų akimirkos gamtoje“


2012-04-18

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

 

Vaikų piešinių konkursas „Gandrus pasitinkant“

 

balandžio men.

Konkursą organizuoja „Naisių vasaros“ projektų mecenatas ir sumanytojas

 Ramūnas Karbauskis

 

Keliaujanti vaikų piešinių parodoja “Ant ratų“.

„Aš vaikas, kuriu pasaulį, kuriame noriu gyventi“

 

 

gegužės men.

VŠĮ

Socialiai atsakingo verslo klubas

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas

„Angelo žinia“

 

lapkričio mėn.

Raseinių rajono Šiluvos vidurinė mokykla ir Raseinių rajono švietimo centras.